prev
next
r50.sysop.info
FromNodediff Robot2:5020/715.0Date Write2017-11-04 02:30:02
ToAll0:0/0.0Date Arrived2017-11-04 02:40:10
SubjНовости R50, день 308
Attr
Results of comparison between nodelist files:
NODELIST.308 (dated 2017-11-04 02:29:41, treated as newer) and
odelist.old_fri (dated 2017-10-28 01:25:58, treated as older)
Created by Nodediffer ver. 0.1
Output Mode: Node entries included
Search Range: Zone 2 Region 50 Net


New nodes in nodelist NODELIST.308 in comparison with nodelist odelist.old_fri:

Zone 2, Region 50, Net 5045, Node 58,_BBS,Vladivostok,Vova_Yakovlev,-Unpublished-,300,XX,IBN,ICM,INA:kraft.kvk555.ru

Total: 1


Nodes removed from nodelist NODELIST.308 in comparison with nodelist
odelist.old_fri:

Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 0,ry:Host,0,West_Ural_Net,Perm,Mike_Lesnichenko,7-342-2120290,9600,CM,MO,V32,V42B
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 1,
y:Hub,1,Far_Jump,Perm_Russia,Mike_Lesnichenko,7-342-2120290,9600,CM,MO,V32,V42B
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 3,


try:Hold,3,Anri,Perm,Andrey_Popov,7-342-2195137,9600,V34,H16,VFC,V32T,XA,MO,TOC
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 11,
Entry:,11,Denver,Perm,Serge_Yefimov,7-342-2401913,9600,CM,MO,V34,V42B
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 29,
Entry:,29,BoneHead,Perm,Sergei_Kostarev,7-342-2773548,300,MO,#18
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 30,
Entry:,30,ICMM_UB_RAS,Perm,Alexey_Masich,7-342-2391192,9600,V34,CM
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 48,ry:,48,Mouse_Hole_BBS,Perm,Alexander_V._Bondugin,7-342-2390387,9600,V32B,XA,TTc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 49,


try:Hold,49,Perm_AIRPORT,Perm,Mishka_Mitin,7-342-2201453,9600,CM,XA,MO,V32,V42B
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 50,

ntry:,50,Karabas_Barabas,Perm,Sergey_Vavilov,7-342-2219170,9600,V34,V42B,XA,TQA
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 66,66,MelodyHacker,Perm,Alexey_Komarov,7-342-2666768,9600,XX,MO,V34,V42B,TTc,U,NPK
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 70,
Entry:,70,ALX,Perm,Alex_Mogilnikov,7-342-2771697,9600,MO,V34
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 75,


,Perm,Alexander_Burylov,7-342-2909709,300,CM,MO,V110L,V110H,V120L,V120H,X75,IBN
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 81,
1,Yormungand-Station,Perm,Dmitry_Lesnichenko,7-342-2443749,9600,V42B,V34,MO,#20
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 84,
Entry:,84,deep,Perm,Vasily_Krysin,7-342-2677999,9600,V34,V42B,IBN,TOC
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 85,
Entry:,85,Glup!,Perm,Artem_Pecheny,7-342-2241244,9600,MO,V34,V42B,TUB
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 89,
Entry:,89,Keu,Perm,Dmitry_Kolvakh,-Unpublished-,300,CM,IBN,INA:keu.pstu.ru
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 2,
Entry:Hub,2,CITO_BBS,Perm,Nick_Shishkin,7-342-2441782,9600,CM,XA,V34
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 22,
Entry:,22,CITO_BBS_line_2,Perm,Nick_Shishkin,7-342-2440427,9600,MO,ZYX,TPd
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 24,
Entry:,24,Lige_The_Burgomaster,Perm,Lige_Volkov,7-342-2103343,9600,V34,H16,TSc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 40,
Entry:,40,Andrey_House,Perm,Andrey_Strighak,7-342-2620491,9600,XA,V34,TSc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 8,
Entry:Hub,8,MAXIOL,Perm,Max_Bagayev,7-342-2260274,9600,CM,XA,V34
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 74,
Entry:,74,KzR_Station,Perm,Roman_Oshmarin,7-342-2617818,9600,V42B,V34,XX,TRc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 76,

ntry:,76,Doubts_Creatory,Perm,Alexander_Ayoupov,7-342-2121543,9600,V32,V42B,Trb
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 82,
y:,82,Fenix_Station,Perm,Alexandr_Bushuev,7-342-2650291,9600,XX,MO,V34,V42B,TTA
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 9,
Entry:Hub,9,WASP_Station,Perm,Stanislav_Sharonov,7-342-2195197,9600,CM,XX,V34
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 12,
Entry:,12,Lighting,Perm,Alexander_Kalinin,7-342-2195123,9600,MO,V34,VFC,TPD
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 13,
y:,13,Outside_the_Moon,Perm,Denis_Smagin,7-342-2342235,9600,XA,V32B,V42B,MO,TUD
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 65,
y:,65,Crazy_Place,Perm,Vladimir_Anisimov,7-342-2342336,9600,XW,V32B,V42B,MO,TSB
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 71,
Entry:,71,Scout_BBS,Perm,Igor_Melehin,7-342-2231988,9600,V32B,X2S,XX,TRB
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 666,
Entry:Down,666,Hell,Perm,Ilya_Mikov,7-342-2390823,9600,V42B,V32B,MO
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 28,
Entry:Hub,28,PostBank,Perm,Alexander_Kuznetsov,7-342-2909106,9600,V34,XX,CM
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 39,
Entry:,39,Hunter's_Domain,Perm,Henry_Tabunkin,7-342-2241248,9600,V34,MO,XA,TTc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 52,
Entry:,52,Dsv,Perm_Russia,Sergey_Dolgopolov,7-342-2160965,9600,MO,V34,TTD
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 60,
Entry:,60,Encyclopaedia_BBS,Perm,Sergey_Smagin,7-342-2448078,9600,V34,TTb
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 78,
Entry:,78,StudyBBS,Perm,Oleg_Frifeld,7-342-2166509,9600,V34,V42B,TSE
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 35,
Entry:Hub,35,Gazovik,Chaikovsky,Fedor_Khusainov,7-34241-76730,9600,V34,XA,CM
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 59,
Entry:,59,Ic-Studio,Chaikovsky,Ivan_Chercasov,7-34241-71187,9600,V34,XA,TPD
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 64,

ntry:,64,IQ-Station,Chaikovsky,Sergey_Vasilyev,7-34241-36764,9600,MO,V34,XX,TND
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 36,

,36,KVAS-Online,Berezniki,Vassily_Kiryanov,7-342-42-68765,9600,MO,V32B,V42B,TOc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 44,
Entry:,44,SubZero,Berezniki,Alexandr_Todosienko,7-342-42-96661,9600,MO,V34
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 54,

ntry:,54,HELL_on_Earth,Berezniki,Alexandr_Potkin,7-342-42-11067,9600,XX,V34,TSB
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 56,

,Multicom,Berezniki,Roman_Korotayev,7-34242-16553,9600,XX,V32,V90C,X2C,V42B,TSB
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 37,


Hub,37,Serg-Elshin,Perm,Eugene_M_Zheganin,7-342-2462997,9600,V42B,V34,MO,CM,IBN
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 4,
y:,4,Gray_Wizard's_Tower,Perm,Dennis_Chikin,7-342-2635189,9600,MO,V34,VFC,U,NEC
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 5,
Entry:,5,PVB_OIL,Perm,Vladimir_Pravednikov,7-342-2444151,9600,ZYX,MO,TOd
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 18,
Entry:,18,s_underground,Perm,Danil_Maximov,7-342-2373285,9600,V34,V42B,XA,TTC
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 26,
Entry:,26,Hedgehog_House,Perm,Victor_Shantar,7-342-2622044,9600,XA,V34,TXG
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 34,
Entry:,34,UltraSound_BBS,Perm,Kostya_Plotnikov,7-342-2908480,9600,V34,H16,XA,MO
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 45,

ntry:Down,45,Twilight_Zakamsk,Perm,Dmitry_Ryabov,7-342-2555854,9600,V90C,XX,TTc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 47,

:,47,Serg,Chusovoi_Perm_Region,Serg_Spitzin,7-342-56-65363,9600,V42B,V32B,XA,CM
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 51,
Entry:,51,Eternal_sadness,Perm,Yuri_Zhuravlev,7-342-2250971,9600,MO
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 57,
Entry:,57,Dark_Dimension,Perm,Pavel_Kuznetcov,7-342-2524124,9600,V34,XA,TUc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 62,

:,62,Stars!_Host,Perm,Sergey_V._Shadrin,7-342-2246-584,9600,XX,V32B,V42B,MO,TUc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 63,63,Black_Rainbow,Perm,Eugene_M._Zheganin,7-342-2423687,9600,XW,V32B,V42B,MO,TAc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 72,
Entry:,72,cenes,Perm,Max_Maximov,7-342-2606-460,9600,XX,V32B,V42B,MO,CM
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 77,
Entry:,77,Greg_Station,Perm,Igor_Kapger,7-342-2192028,9600,V42B,V34,XX,TPc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 88,
Entry:,88,PRMENE,Perm,Alex_Baranov,7-342-2497040,9600,V42B,V32B,XA,CM
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 67,
Entry:Hub,67,PPMES_Station,Perm,Dmitry_Dyatlenko,7-342-2407277,9600,CM,V34
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 46,
Entry:,46,DooM_House,Perm,Alexander_Kichenko,7-342-2375485,9600,V34,V42B,XX,TSC
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 53,
Entry:,53,DDA_Home_Station,Perm,Dmitry_Dyatlenko,7-342-2456197,9600,V34,TUa
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 58,
Entry:,58,Zero_Gravity_Station,Perm,Peter_Balba,7-342-2407978,9600,V34,TUc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 61,
Entry:,61,Thunder_BBS,Perm,Anton_Ivanov,7-342-2125672,9600,V34,MO,XA,TSc
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 68,
Entry:,68,Eternal_Night_Station,Perm,Dmitry_Leontyev,7-342-2449380,9600,MO,V34
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 80,ry:,80,$b-$tation,Perm,Alexander_Balandin,7-342-2978630,9600,V42B,V34,XW,LO,TTB
Zone 2, Region 50, Net 5054, Node 83,
Entry:,83,Zlober_BBS,Perm,George_Bogatov,7-342-2347543,9600,V34,V42B,TSE

Total: 65


Hub changes for nodes in nodelist NODELIST.308 in comparison with nodelist
odelist.old_fri:

No matching entries found


Changes in node lines in nodelist NODELIST.308 in comparison with nodelist
odelist.old_fri

Detailed Report

Changes in node names:

No matching entries found


Changes in site names:

No matching entries found


Changes in sysop names:

No matching entries found


Changes in phone numbers:

No matching entries found


Changes in node flags:

Zone 2, Region 50, Net 5031, Node 77: Old Flags:
300,CM,IBN,INA:f77.n5031.z2.binkp.net New Flags:
300,CM,IBN,INA:f77.n5031.z2.node.binkp.net

Total: 1


Changes in node status:

No matching entries found

Statistic:
Total nodes: 645
Zones : 0
Regions : 1
Hosts : 54
PSTN : 219 ( 34 %)
ION_TCP : 330 ( 51 %)
ION_EON : 43 ( 6.7 %)
Hubs : 43 ( 6.7 %)
Holds : 33 ( 5.1 %)
Downs : 120 ( 19 %)
Pvts : 26 ( 4.0 %)

---
* Origin: New World BBS (2:5020/715)